Příspěvky

                                                  TISK POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU 

PRO SPORTOVNÍ ČINNOST - FLORBAL VSETÍN


Členské příspěvky pro sezónu 2022/2023 

od 1. září 2022 :

Přípravka - 3500,-  Kč

Elévové - 4500,- Kč

Mladší žáci a Starší žáci - 5000,- Kč

Dorostenci - 5500,- Kč

Junioři a Muži - 6000,- Kč  ( 5500,- Kč + 500,-Kč Licence )

Příspěvky musí být uhrazeny nejpozději do 9. 9. příslušného kalendářního roku. Hráč nemůže být zařazen na soupisku týmu a tudíž nemůže hrát!  Pokud k zahájení sezony dojde již v srpnu, pak musí být platba uhrazena rovněž před zařazením na soupisku.

Do poznámky pro příjemce uveďte: "Příspěvky jméno, příjmení, rok narození a příslušnou hráčskou kategorii, do které hráč/hráčka patří. 

Sleva na dalšího člena - hráče v rodině 300,- Kč ( uvést doplnění do poznámky "Sleva rodina") 

Číslo účtu Florbalu Vsetín (banka FIO):   2300793953/2010