Příspěvky

POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU NA SEZÓNU

PRO SPORTOVNÍ ČINNOST - FLORBAL VSETÍN


Členské příspěvky pro sezónu 2020/2021

Přípravka - 2.500,-  Kč

Elévové - 3.000,- Kč

Elévky - 2.500,- Kč

Mladší žáci a Starší žáci - 4.500,- Kč

Dorostenci - 5.000,- Kč

Juniorky -  4500,-Kč ( 4.000,- Kč + 500,- Kč Licence )

Ženy - 5.500,- Kč  ( 5.000,- Kč + 500,- Kč Licence )

Junioři a Muži - 5.500,- Kč  ( 5.000,- Kč + 500,-Kč Licence )

Příspěvky musí být uhrazeny nejpozději do 1. 9. příslušného kalendářního roku, jinak hráč nemůže být zařazen na soupisku týmu a nebude hrát!  Pokud k zahájení sezony dojde již v srpnu, pak musí být platba uhrazena rovněž před zařazením na soupisku.     

Do poznámky pro příjemce uveďte: příjmení, jméno a kategorii, do které hráč/hráčka patří.

Sleva na dalšího člena - dítě v rodině 500,- Kč ( uvést do poznámky "Sleva + příjmení").

Číslo účtu Florbalu Vsetín je 2300793953/2010