Příspěvky

                                                  TISK POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU 

PRO SPORTOVNÍ ČINNOST - FLORBAL VSETÍN


Členské příspěvky pro sezónu 2021/2022

Přípravka - 2000,-  Kč

Elévové - 2.100,- Kč

Mladší žáci a Starší žáci - 2.200,- Kč

Dorostenci - 2.200,- Kč

Junioři a Muži - 2.300,- Kč  ( 2200,- Kč + 100,-Kč Licence )

V sezoně 2021/2022 jsou členské příspěvky nižší - předchozí sezóna nebyla úplná.

Příspěvky musí být uhrazeny nejpozději do 7. 9. příslušného kalendářního roku. Hráč nemůže být zařazen na soupisku týmu a tudíž nemůže hrát!  Pokud k zahájení sezony dojde již v srpnu, pak musí být platba uhrazena rovněž před zařazením na soupisku.

Do poznámky pro příjemce uveďte: "Příspěvky jméno, příjmení, rok narození a příslušnou hráčskou kategorii, do které hráč/hráčka patří. 

Sleva na dalšího člena - hráče v rodině 200,- Kč ( uvést doplnění do poznámky "Sleva") - v roce 2021/2022 je snížena na 200,-Kč.

Číslo účtu Florbalu Vsetín (banka FIO):   2300793953/2010